flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Інформація про нормативно-правові засади діяльності суду

 1. Конституція України, Закон № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р.( з наступними змінами та доповненнями).
 2. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» 1402 -VIII від 02.06.2016 р.( з наступними змінами та доповненнями).
 3. Закон України «Про доступ до судових рішень» № 3262-VI від 22.12.2005 р. (з наступними змінами та доповненнями).
 4. Закон України «Про державну службу» № 889-VIII від 10.12.2015 р. ( з наступними змінами та доповненнями).
 5. Закон України «Про звернення громадян» № 393/96-ВР від 02.10.1996 р. ( з наступними змінами та доповненнями).
 6. Закон України «Про доступ до публічної інформації» № 2939-VI від 13.01.2011 р.
 7. Закон України «Про інформацію» №2657-XII від 02.10.1992 ( з наступними змінами та доповненнями).
 8. Закон України «Про судовий збір» № 3674-VI від 08.07.2011 р. ( з наступними змінами та доповненнями).
 9. Інструкція з діловодства у місцевих загальниз судах, апеляційних судах областей, апеляційний судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних та кримінальних справ, затверджена наказом Державної судової адміністрації України № 173 від 17.12.2013 р. ( з наступними змінами та доповненнями).
 10. Інструкція про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в цьому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду, затверджена наказом Державної судової адміністрації України № 168 від 15.12.2011 р.
 11. Перелік судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання, затверджений наказом Державної судової адміністрації України № 22 від 11.02.2010 р.
 12. Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 740 від 25.05.2006 р.  (з наступними змінами та доповненнями).
 13. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України № 30 від 26.11.2010 р. ( з наступними змінами та доповненнями)
 14. Правила поведінки працівника суду, затверджені рішенням Ради суддів України № 33  від 06.02.2009 р.
 15. Рішення зборів суддів Херсонського міського суду Херсонської області №2 від 01.04.2016 року "Про затвердження Положення про збори суддів Херсонського міського суду Херсонської області,засад використання автоматизованої системи документообігу суду та Положння про апарат суду"