flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Розвиток судової системи Херсонщини безпосередньо пов’язаний із становленням держави  та судової влади в цілому.

Суди на українських землях протягом першої половини XIX століття будувались за становим принципом, їх діяльність сприяла зміненню політичного й економічного становища дворянства. Судами першої інстанції були повітові земські суди (для дворян і державних селян), магістратські і ратушні у містах (для купців і міщан).

Під час судової реформи 1864 року колишній становий, повністю залежний від адміністрації суд замінювався на феодальний суд, який пізніше був ліквідований, натомість вводились дві системи судових установ: суди з суддями, які обиралися  (мирові судді та з’їзди мирових суддів) і суди з суддями які призначалися – окружні суди та удові палати.

У 1889 році в державі було проведено судово-адміністративну контрреформи: знищувався інститут мирових судів і створювалися нові адміністративно-судові установи.

Довгий час судова система Херсонщини зали­шалася у незмінному вигляді. Але вже у 1912 році сталася важлива для юриспруденції політична подія — було затверджено «Закон про перебудову місце­вого суду», який діяв і у Херсонській губернії. У старий судоустрій вводилося 45 нових статей, спря­мованих на розширення самодіяльності суду, удос­коналення форм захисту прав людини, прискорен­ня і спрощення діловодства. З судово-адміністра­тивних органів було знято судові функції, скасова­но міські та залишки мирових судових установ тощо.

Але, напередодні 50-річного ювілею Херсонсь­кого земства, новим законом від 1 січня 1914 року було повернено інститут мирових суддів.

2 серпня 1930 року ВУЦВК та Раднарком УPCP прийняли постанову «Про ліквідацію округів та перехід на двоступеневу систему управління», якою було скасовано поділ УPCP на округи. При переході до двоступеневої системи у жовтні 1930 року був ліквідований Херсонський окружний суд і створений міжрайонний суд.

Однак вже через рік виявились суттєві недоліки нового розподілу, тому ВУЦВК до лютого 1932 року прий­няв постанову «Про перехід на трьохступеневу сис­тему: район — область — центр». За якою діяли Херсонський обласний суд та районі суди міста.

Пізніше у 1932 році міжрайонні суди були ліквідовані, і в Херсоні почали діяти народні суди — основна ланка судової системи. Ці суди розглядали більшість цивільних і кримінальних справ і підпорядковува­лись обласним судам.  Судочинство здійснював народний суд міста Херсона або Херсонський міський народний суд, який проіснував до 1965 року.

У зв’язку з реорганізацією адміністративно-територіального поділу міста 04 січня 1965 р. Указом Президії Верховної Ради Української РСР  були створені Дніпровський, Комсомольський, Суворовський райони  у місті та встановлено межі між ними, що призвело до реорганізації судової ланки та судів у місті зокрема. Незабаром після прийняття необхідних документів, що визначають кількість народних суддів та створення штатів районних (міських) судів почала діяти реорганізаційна комісія Херсонського обласного суду,за результатами роботи якої, Наказом від 28 січня 1965 року було затверджено самі суди та штати районних (міських) судів міста.

Перші голови та судді районних судів були затверджені на посади наказом від 08 лютого 1965 р. № 19 по Херсонському обласному суду. За яким, відповідно до постанови Президії Верховного ради Української РСР від 21 січня 1965 року та на підставі наказу голови Верховного суду Української РСР № 18 від 22 січня 1965 року, за новим районуванням були затверджені головами і народними суддями районних міських народних судів наступні:

по Дніпровському  районному народному суду м. Херсона голова народного суду т. Черіпов В. В.

по Комсомольському районному народному суду м.Херсона голова народного суду т. Борисенко І. І.,

по Суворовському районному народному суду м.Херсона голова народного суду т. Аранюш К. Р.,

Зазначений наказ є тим розпорядчим документом, на підставі якого і починається діяльність зазначених установ. Так, у п. ІІ вказано: «Народним судам приступити до роботи згідно нового районування з 16 лютого 1965 р.».

Пізніше районні народні суди міста Херсона були зареєстровані  й включені до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України й виконували основні функції та завдання судової гілки влади в державі.

Після проголошення незалежності та створення самостійної української держави відповідно до Закону України «Про внесення змін і доповнень до закону УРСР «Про судоустрій Української РСР» від 24 лютого 1994 року, назва «народні суди» була змінена на назву «районні, місцеві суди» внаслідок чого змінилась і назви Дніпровського, Суворовського та Комсомольського районних народних судів міста Херсона на Дніпровський, Суворовський та Комсомольський районні суди, які в свою чергу статтею  149 Конституції були визначені як загальні суди України.            

Згодом, з прийняттям у червні 1996 року Основного Закону держави було окреслено нову систему судоустрою, визначено основні засади здійснення судочинства, зокрема було визначено що судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції, а у системі судів загальної юрисдикції повинні діяти також апеляційні та місцеві суди.             

З набранням чинності норм Закону України «Про судоустрій України» від 2002 року місцевими загальними судами визначались  районні,  районні у  містах, міські та міськрайонні суди, а також військові суди гарнізонів. До розгляду місцевих загальних судів відносились цивільні, адміністративні та   кримінальні  справи,  а  також  справи  про адміністративні правопорушення.

У зв’язку із реформуванням законодавства робота судів зазнавала значних змін. Були ведені нові посади, змінювались повноваження працівників та організація діяльності суду. Зміни стосувались зокрема і місця розташування приміщень суду. Так, до 2008 року районні суди міста Херсона були розташовані в різних будівлях. Комсомольський районний суд міста Херсона знаходився за адресою: вул.  Карла  Маркса 42.

Суворовський районний суд міста Херсона знаходився за адресою: вул. Перекопська 17.

Дніпровський районний суд міста Херсона знаходився за адресою: Вул. Дзержинського 11-а.  

         

В серпні 2008 року суди були переміщені до дев’ятиповерхової будівлі за адресою: вул. Маяковського 6/29, в якій раніше розташовувалось ТОВ «АгроПром».          

 

 

З початком нової судової реформи вже з серпня 2010 року суди працюють на підставі Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 07.07. 2010 року № 2453-VІ.      

За майже 52 роки роботи районних судів міста Херсона багато професійних суддів та працівників суду показали та проявили себе як грамотні працівники, неодноразово заохочувалися почесними грамотами та нагородами.

Деякі судді районних судів міста Херсона перешли до апеляційної судової інстанцій, зокрема:

З Комсомольського районного суду міста Херсона: Кузнєцова О.А., Приходько Л.А., Гемма Ю.М, Жила І.Е.; Вороненко Т.В., Михайлюк М.І.

З Суворовського районного суду міста Херсона: Ігнатенко П.Я., Калініна О.В., Палькова В.М., Склярська І.В., Борко А.Л.

Суддя Херсонського міського суду Херсонської області у відставці Колісніченко Тетяна Євгеніївна була нагороджена Радою суддів України нагрудним знаком «За сумлінну працю», нагороджена урочистою грамотою Верховної Ради України. Загальний стаж роботи у галузі права складає 43 роки, з них 34 роки роботи на посаді судді, й за всі ці роки Тетяна Євгенівна продемонструвала високий професіоналізм, відданість справі, добропорядність та справедливість.

Із розвитком держави та новими кроками судової реформи, з метою оптимізації коштів, відповідно  до Указу Президента України  від 19 січня  2016 року №15, наказів голів районних судів міста Херсона від 30 березня 2016 року було оголошено про припинення діяльності Дніпровського, Комсомольського, Суворовського районних судів м. Херсона та про початок ліквідаційної процедури. Так, вищевказаним Указом Президента було ліквідовано три районні суди в місті Херсоні та утворено Херсонський міський суд Херсонської області.

24 березня 2016 року було проведено державну реєстрацію Херсонського міського суду Херсонської області, як юридичної особи. І вже, 4 квітня 2016 року розпочав свою роботу Херсонський міський суд Херсонської області на підставі наказу в. о. голови зазначеного суду від 30 березня 2016 року № 03-03/01. Й продовжує свою роботу по сьогоднішній день.