flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції про поліпшення діяльності суду, викриття й зауваження на недоліки в роботі суду, скарги на дії посадових осіб, державних і громадських органів. 

Таким чином, Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності суду, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності суду, а також висловлення думки щодо поліпшення діяльності суду.

Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб. 

Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

Для зручності та з метою спрощення процедури оформлення запитів на інформацію особа може заповнити Електронну форму звернення громадян, яка розміщена на офіційній веб-сторінці Херсонського міського суду Херсонської області в Розділі Громадянам Звернення громадян.

Звертаємо Вашу увагу, що у зверненні обов’язково має бути зазначено:

- прізвище, ім’я, по батькові,

- місце проживання громадянина,

- викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

В електронному зверненні також має бути зазначено:

- електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

Просимо прийняти до відома, що відповідно до ст. 8 Закону України «Про звернення громадян», не підлягають розгляду та вирішенню письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, які подані з порушенням терміну розгляду скарг та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Примітка. При заповненні форм, просимо грамотно висвітлювати суть питання та врахувати, що всі поля обов’язкові для заповнення, це надасть можливість чіткіше зрозуміти суть питання та відреагувати на нього.