flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ

ХЕРСОНСЬКОГО МІСЬКОГО СУДУ ХЕРСОНСЬКОЇ БЛАСТІ

 

  1. Вступ
  2. Аналіз стану комунікаційної діяльності суду
  3. Стан зв’язків з громадськістю суду.
  4. Мета і основні цілі комунікаційної стратегії.
  5. Цільові аудиторії суду.
  6. Форми і засоби комунікації з цільовими аудиторіями
  7. План комунікаційних заходів суду на 2020 рік (внутрішня і зовнішня комунікація).Очікування та критерії оцінки комунікаційної діяльності.

 1.Вступ

Стратегія комунікаційної діяльності Херсонського міського суду Херсонської області є основним документом для здійснення зовнішньої та внутрішньої  комунікації на регіональному рівні, включає в себе сукупність комунікативних засобів, методів, прийомів і технік покликаних  надати об’єктивну інформацію про діяльність суду і суддів, налагодити постійний зацікавлений діалог з суспільством в інтересах забезпечення незалежності судової влади, гарантування законності та правопорядку, здійснення об’єктивного і неупередженого правосуддя.

Стратегія розроблена на основі Концепції комунікації судової влади України.

Зміст і структура комунікаційної стратегії визначається цілями правосуддя та завданнями суду і ґрунтується на нормах Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації»,  Кодексі суддівської етики, Мадридських принципах щодо зв’язку між засобами масової інформації та суддівською незалежністю, інших національних і міжнародних актах, що регулюють діяльність в цій сфері.

 2.Аналіз стану комунікаційної діяльності суду (наявний досвід і здобутки)

 Херсонський міський суд Херсонської області має певний досвід здійснення внутрішньої і зовнішньої комунікаційної діяльності. Це стало можливим завдяки впровадження сучасних інформаційних технологій ведення внутрішнього документообігу, ефективним управлінням апаратом суду та донесенням інформації про діяльність суду до широкого кола громадськості через роботу офіційного веб-сайту, та створенням й діяльністю прес-служби суду.

У приміщенні суду працюють інформаційні стенди, інформаційні кіоски. Відвідувачі мають можливість ознайомитися з графіком розгляду справ, зразками необхідних документів, заяв, оголошень.

Херсонський міський суд демонструє відкритість своєї роботи, веде планову комунікаційну діяльність  у двох напрямках:

Планування комунікаційних заходів ведеться з урахуванням  результатів опитувань думки громадян, які проводяться серед відвідувачів суду щодо оцінки якості роботи суду та  вирішення проблем, які виникають у них при  відвідуванні його приміщення.

 3. Стан зв’язків з громадськістю суду

Херсонський міський суд Херсонської області має епізодичну співпрацю з  місцевими та регіональними представниками ЗМІ, забезпечення якої входить у повноваження прес-секретарів суду. Планово висвітлюються питання організації роботи суду, правової просвіти, діяльності суддів, розгляду справ, які викликають суспільний резонанс.

Херсонський міський суд Херсонської області  постійно оновлює матеріали на своїй інтернет-сторінці веб-порталу «Судова влада України».

Окрім того, суд веде інформаційно-просвітницьку роботу з громадськістю через організацію зустрічей суддів та працівників суду з різними правозахисними організаціями, професійними аудиторіями, молоддю – студентством, школярами. При виникненні потреби – організовуються зустрічі з актуальними цільовими аудиторіями.

 4.Мета і основні цілі комунікаційної стратегїі   

Мета комунікаційної стратегії Херсонського міського суду Херсонської області –  формування довіри громадян до системи судочинства в Україні через довіру до роботи Херсонського міського суду, як ланки системи і,загалом,  підвищення авторитету судової влади в суспільстві.

Основні цілі комунікаційної стратегії:

 5. Цільові аудиторії суду (у відповідності зі специфікою регіону)

 Відповідно до цілей та актуальних проблем Херсонського міського суду Херсонської області , цільовими аудиторіями є:

Внутрішні:

Зовнішні:

 6. Форми і засоби комунікації з цільовими аудиторіями

При обранні каналів зв'язку із цільовою аудиторією необхідно обов'язково враховувати специфіку кожної окремої групи.

Краще обирати канали, які є більш масовими, доступними широкому загалу.

 Канали зв'язків із громадськістю:

1)   проведення опитування громадян, як в приміщенні суду, так і он-лайн на офіційному веб - сайті суду;

2)   надання інформації через веб-сайт суду;

3)   розміщення інформації на інформаційних стендах у приміщенні суду;

4)  проведення «Днів відкритих дверей», семінарських занять, координаційних нарад, круглих столів, публічних зустрічей, тощо;

 Каналами комунікації зі ЗМІ може бути обрано:

1) прес-релізи;

2) надання інформації через веб-сайт суду;

3) розсилання інформації про діяльність суду безпосередньо у ЗМІ;

4) організація інтерв'ю з керівництвом.

Каналами комунікації із представниками суб'єктів владних повноважень можуть бути:

1)  надання інформації через веб-сайт суду;

2)  участь у спільних нарадах, зустрічах, тощо.

3)  обмін інформацією шляхом офіційного листування.

Канали зв'язків зі студентством:

1)  надання інформації через веб-сайт суду;

2)  проведення «Днів відкритих дверей»

3)  сприяння організації проходження практики студентами юридичних спеціальностей.

 Обираючи засоби зв'язку зі студентами юридичних спеціальностей, слід звернути увагу, що основною ідеєю співпраці з цією групою є популяризації роботи в суді з метою формування майбутнього високопрофесійного персоналу.

 7.  План комунікаційних заходів Херсонського міського суду на 2020 рік

План комунікаційних заходів Херсонського міського суду на перше півріччя 2020 року

 

№ п\п

Назва заходу

Цільова аудиторія,

на яку розрахований

захід

Очікуваний результат

Орієнтовна

дата

проведення

Відповідальні за виконання

Внутрішня комунікація

2.       

Семінар «Культура мовлення. Ділова українська мова»

працівники апарату суду

Удосконалення ділової української мови, культури мови і мовлення та правил мовнго етикету для чіткої органзації роботи

березень

заступник керівника апарату суду, прес-секретарі суду

Зовнішня комунікація

1.       

Оформлення інформаційних стендів у суді на актуальні теми

громадяни

оперативне отримання інформації громадянами району із зазначених питань

постійно

прес-секретар суду, головний спеціаліст сектору інформаційно-технічного забезпечення суду

2.

Заняття з елементами тренінгу «Діти мають знати свої права»

школярі (учні 8-9 класів)

формування активної позиції дітей-підлітків у реалізації прав у житті

березень

прес-секретар суду, психолог школи

3.

Конкурс твору есе на тему: "Правосуддя"

школярі (учні 10-11 класів)

заохочення школярів до збагачення знань та розвитку світогляду

березень

прес-секретарі суду

4.

Правова вікторина

студенти школярі

виховання в учнів інтересу до правових знань, популяризація правових законів, формування правової культури

квітень

прес-секретарі суду

5.

Проведення Дня відкритих дверей суду

студенти
школярі

отримання учасниками інформації про діяльність судушляхом ознайомлення з організаційними і процесуальними аспектами його роботи у підрозділах

травень

 

 

голова суду, керівник апарату суду, прес-секретарі суду

6.

Моніторинг матеріалів у ЗМІ, які стосуються діяльності суду, при необхідності, організація оперативного реагування на них

Цільові аудиторії

Оперативне реагування покращує сприймання громадянами роботи суду, підвищує довіру до роботи суду

постійно

Прес-секретарі суду

 

План комунікаційних заходів Херсонського міського суду на друге півріччя 2020 року

№ п/п

Назва заходу

Цільова аудиторія, на яку розрахований захід

Очікуваний результат

Орієнтовна

дата

проведення

Відповідальні

за виконання

Внутрішня комунікація

1.

Навчальний семінар-тренінг "Правила надання невідкладнї медичної допомоги"

працівники апарату суду

ознайомлення працівників суду із необхідним алгоритмом дій при наданні першої медичної допомоги

липень

прес-секретарі

2.

Навчальний семінар «Дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку суду»

працівники суду

дотримання вимог трудового законодавства України, забезпечення дотримання трудової дисципліни працівниками 

серпень

заступник керівника апарату суду

3.

Семінар «Правила пожежної безпеки в приміщенні суду»

працівники апарату суду

вивчення заходів пожежної безпеки на об'єктах та робочому місці, ознайомлення з порядком сповіщення про пожежу, виконання необхідних дій під час пожежі й в умовах конкретної надзвичайної ситуації

жовтень

начальник відділу служби судових розпорядників та матеріально-господарського забезпечення суду

Зовнішня комунікація

1.

Урок права для школярів

школярі (9 клас)

утвердження принципів верховенства права, донесення діятм у доступній формі про роль суду в суспільстві та державі, ознайомлення з комплексом прав та обов'язків неповнлітніх, розуміння принципу справедливості і рівності перед законом 

жовтень

грудень

голова суду, прес-секретарі суду

2.

Конкурс малюнків "Суд очима дитини"

школярі

формування уявлення дітей про суд, заохочення творчих здібностей

листопад

керівник апарату суду, застпуник керівника апарату суду, прес-секретарі суду

3.

Проведення Дня відкритих дверей суду

Студенти
школярі

організація безпосереднього отримання учасниками інформації про діяльність суду шляхом ознайомлення з організаційними іпроцесуальними аспектами його роботи у підрозділах

 

грудень

голова суду, керівник апарату, прес-секретарі суду

4.

Оформлення інформаційних стендів у суді на актуальні теми

 

Цільові аудиторії

Оперативне реагування покращує сприймання громадянами роботи суду, підвищує довіру до роботи суду

постійно

Прес-секретарі суду

5.

Онлайн опитування громадян-відвідувачів з питань, що стосуються оцінки та ефективності діяльності суду «Довіра до суду»

 користувачі веб-сайту суду

оцінка довіри до діяльності суду, отримання інформації про недоліки роботи з метою їх подальшого усунення

серпень

заступник керівника апарату суду, прес-секретарі суду

6.

Моніторинг матеріалів у ЗМІ, які стосуються діяльності суду, при необхідності, організація оперативного реагування на них

Цільові аудиторії

Оперативне реагування покращує сприймання громадянами роботи суду, підвищує довіру до роботи суду

постійно

Прес-секретарі суду

 7.   Майстер клас з ведення судового діловодства   студенти юридичної спеціальності  закріплення теоретичних знань, формування уявлення про навички роботи у суді  листопад прес-секретарі суду

 8. Очікування та критерії оцінки комунікаційної діяльності

 Моніторинг  результатів комунікаційної діяльності :